Skip to main content

Modeli kratkoročnog rizika od zemljotresa na finansijskom tržištu

Zanemarivanje ozbiljnih modela osnovnih uslova za finansijska tržišta može imati negativne posljedice, kao što su:

  1. Netočne cijene: finansijska tržišta možda nemaju tačne informacije o vjerovatnoći i potencijalnoj ozbiljnosti teških zemaljskih događaja. To može dovesti do netačnih cijena finansijskih instrumenata, kao što su polise osiguranja i obveznice katastrofe.
  2. Nedostatak razumijevanjag rizika: finansijska tržišta možda neće imati potpuno razumijevanje rizika povezanih sa teškim zemaljskim događajima. To može dovesti do nedostatka spremnosti i nedostatka efikasnih strategija upravljanja rizicima.
  3. Povećan rizik od finansijskog gubitka: finansijska tržišta možda neće moći precizno procijeniti rizik od teških zemaljskih događaja. To može dovesti do povećanog rizika od finansijskog gubitka, obaza pojedinačne investitore i za finansijska tržišta u cjelini.
  4. Ograničena sposobnost prijenosa rizika: finansijska tržišta mogu imati ograničenu sposobnost prijenosa rizika od teških zemaljskih događaja na treće strane, kao što su reosiguravatelji ili investicioni fondovi. To može dovesti do nedostatka finansijske zaštite za one koji su najugroženiji.
  5. Nedostatak transparentnosti: finansijska tržišta možda neće moćipružiti transparentne informacije o rizicima povezanim sa teškim zemaljskim događajima, što investitorima i regulatorima može otežati donošenje informisanih odluka.