Skip to main content

वित्तीय बजारमा भूकम्प अल्पकालीन जोखिम मोडेलहरू

वित्तीय बजारहरूको लागि गम्भीर आधारभूत अवस्था मोडेलहरूलाई बेवास्ता गर्दा नकारात्मक परिणामहरू हुन सक्छन्, जस्तै:

  1. गलत मूल्य निर्धारण: वित्तीय बजारहरूसँग गम्भीर ग्राउन्ड घटनाहरूको सम्भावना र सम्भावित गम्भीरताको बारेमा सही जानकारी नहुन सक्छ। यसले बीमा नीतिहरू र विनाशकारी बन्डहरू जस्ता वित्तीय साधनहरूको गलत मूल्य निर्धारण गर्न सक्छ।
  2. बुझाइको अभावजोखिमको g: वित्तीय बजारहरूले गम्भीर जमीनी घटनाहरूसँग सम्बन्धित जोखिमहरूको पूर्ण बुझाइ नहुन सक्छ। यसले पूर्वतयारीको कमी र प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिहरूको अभाव हुन सक्छ।
  3. वित्तीय नोक्सानको बढ्दो जोखिम: वित्तीय बजारहरूले गम्भीर ग्राउन्ड घटनाहरूको जोखिमलाई सही रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सक्षम नहुन सक्छ। यसले दुवैलाई आर्थिक हानिको जोखिम बढाउन सक्छव्यक्तिगत लगानीकर्ताहरू र समग्र रूपमा वित्तीय बजारहरूको लागि।
  4. जोखिम हस्तान्तरण गर्ने सीमित क्षमता: वित्तीय बजारहरूमा गम्भीर ग्राउन्ड घटनाहरूको जोखिम तेस्रो पक्षहरूमा हस्तान्तरण गर्ने सीमित क्षमता हुन सक्छ, जस्तै पुनर्बीमाकर्ता वा लगानी कोष। यसले सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेकाहरूका लागि आर्थिक सुरक्षाको अभाव हुन सक्छ।
  5. पारदर्शिताको अभाव: वित्तीय बजार सक्षम हुन सक्दैनगम्भीर ग्राउन्ड घटनाहरूसँग सम्बन्धित जोखिमहरूको बारेमा पारदर्शी जानकारी प्रदान गर्न, जसले लगानीकर्ता र नियामकहरूलाई सूचित निर्णयहरू गर्न गाह्रो बनाउन सक्छ।